Store Support toegetreden tot de Raad van Bestuur van MSPA Europe

Geplaatst door Martine Bouwman op 30 juni 2015

Onze Account & Sales director Renik is onlangs toegetreden tot de Europese Raad van Bestuur van de Mystery Shopping Providers Association (MSPA). Deze organisatie zet zich wereldwijd in om organisaties de beste aanbieders aan te bieden op het gebied van mystery guest- en klant­tevredenheids­onderzoek.

Onze Account & Sales director Renik is onlangs toegetreden tot de Europese Raad van Bestuur van de Mystery Shopping Providers Association (MSPA). Deze organisatie zet zich wereldwijd in om organisaties de beste aanbieders aan te bieden op het gebied van mystery guest- en klant­tevredenheids­onderzoek. De MSPA heeft wereldwijd 450 leden. Het vaststellen van de normen voor de branche en het delen van kennis om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren zijn de voornaamste doelstellingen van de MSPA.

Toetreding tot de Raad van Bestuur sluit goed aan bij de doelstelling van Store Support haar internationale netwerk verder uit te bouwen en ook internationaal groei te realiseren. Voor Renik persoonlijk is dit een mooie uitdaging om zijn capaciteiten op het gebied van internationaal netwerken te benutten en verder uit te breiden.

Renik zal zich onder andere gaan inzetten voor het vergroten van de kwaliteit en de waarde van het lidmaatschap, onder meer door het onderscheid tussen een actief en passief lidmaatschap te vergroten. De eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur vindt in september plaats. Dan zal meer duidelijk worden over de exacte invulling die gegeven wordt aan de rol die Renik zal vervullen.