Hoe geef ik mijn vergoedingen op bij de FOD Financiën?

Tussen Store Support en jou bestaat geen werkgever-werknemerverhouding. Dit betekent dat Store Support jou de vergoedingen bruto uitbetaalt en dat je zelf verantwoordelijk bent voor de afdracht aan de FOD Financiën. Als mystery shopper krijg je hiervan geen overzicht, dit dien je dus zelf bij te houden.

Belangrijk aspect is dat je op verzoek van de Belastingdienst moet kunnen aantonen dat je in aftrek gebrachte kosten ook echt gemaakt hebt. Bewaar (kopieën van) bijvoorbeeld parkeerbonnetjes dus goed!