Onze visie

Bij Store Support geloven we dat de beleving en tevredenheid van de klant een som is van alle delen. In die zin zijn alle contactmomenten die een klant heeft met jouw organisatie van groot belang. Van eerste bewustwording van de behoefte tot de aankoop en gebruikmaking van het product of dienst. Customer journey onderzoek door middel van de verschillende mystery- en klantonderzoeken maakt de klantbeleving op elk touchpoint afzonderlijk maar ook op totaal customer journey niveau inzichtelijk. Zo krijg je een goed totaalbeeld maar ook op touchpointniveau handvatten voor verbetering.