Brancheverenigingen

KMO

Store Support BVBA is geregistreerd KMO dienstverlener. De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf. Store Support is geregistreerd dienstverlener voor het onderdeel Advies, en richt zich hiermee op strategisch of organisatorisch advies. Wilt u weten of uw probleemstelling in aanmerking komt voor financiële steun of wilt meer informatie? Ga dan naar: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

        

Sinds januari 2018 is Store Support BVBA officieel ISO 9001 en ISO 20252 gecertificeerd! Een externe bevestiging van de topkwaliteit die het onderzoeksbureau intern en aan haar klanten levert. ISO 9001 is de internationaal algemeen erkende norm voor kwaliteitssystemen en ISO 20252 is specifiek voor de marktonderzoek branche. Deze normen bevatten onder andere eisen ten aanzien van de organisatie (procedures, opleiding, privacy, evalueren en verbeteren) en beheersing van het onderzoeksproces (projectplanning, onderzoeksopzet, dataverzameling en –verwerking).

MSPA Elite

De MSPA is wereldwijd de grootste professionele associatie die zich richt op de verbetering van kwaliteit van de dienstverlening door het gebruik van mystery guest onderzoek. Met meer dan 450 aangesloten bedrijven wereldwijd wordt een scala aan specialisten bijeen gebracht, die zich primair richt op het meten en verbeteren van het niveau van dienstverlening. Store Support is MSPA Elite member. Tevens is Renik Brandt Corstius namens Store Support boardmember.

ESOMAR is de wereldwijde associatie die streeft naar beter onderzoek voor markten, consumenten en samenlevingen. Met meer dan 5.000 leden in 100 landen wordt de kwaliteit en waarde gecreëerd voor markt- en opinieonderzoek, wat bijdraagt aan effectieve besluitvorming van klanten. De gegevens van alle leden worden vermeld in de ESOMAR Directory of members en alle leden gaan akkoord met de ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research. ESOMAR wordt gesteund door de grote nationale beroepsorganisaties in de hele wereld. Mocht u meer informatie willen over de richtlijnen en de organisaties die wereldwijd deel uitmaken van ESOMAR

Febelmar zet zich in voor de ontwikkeling en promotie van het marktonderzoek en opiniepeilingen in België, het verdedigt de belangen van de sector, het draagt zorg voor de correcte toepassing van de deontologische regels voor marktonderzoek en de kwaliteit van de dienstverlening van marktonderzoekspartijen in het algemeen. Store Support onderschrijft de richtlijnen van Febelmar.