Privacy Statement

 

Inleiding

Store Support BVBA neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@storesupport.be.

Store Support BVBA hecht veel waarde aan bescherming van uw privacy en aan uw vertrouwen in onze manier van werken. U kunt er van op aan dat wij:

 • werken naar de letter en de geest van de privacy wet- en regelgeving
 • uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken alleen voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn
 • wij uw gegevens in ons bestand houden zolang nodig is voor het doeleind
 • uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden
 • uw wettelijke rechten respecteren, zoals recht op: inzage, correctie, herroeping en verwijdering
 • alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren
 • uw vragen over jouw privacy eerlijk zullen beantwoorden


Hoe gebruikt Store Support BVBA uw gegevens?

Store Support BVBA, gevestigd aan de Ankerrui 9, te Antwerpen is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijven als mystery shopper > voor de werving- en selectie van mystery shoppers (check hiervoor de Privacy Statement voor mystery shoppers)
 • Stories aanvraag > voor verzenden magazine
 • Aanmelding event > voor het op de hoogte houden van het event
 • Verzoek tot contact voor meer informatie > voor het telefonisch of per e-mail informeren over te leveren diensten.
 • Sollicitatieformulier > voor het verwerken van de sollicitatie
 • Chatfunctie > indien er een verzoek tot informatie of contact opnemen wordt gedaan via de chatfunctie dan slaan we deze gegevens op om hieraan gehoor te geven.
 • Om u een optimaal websitebezoek te garanderen maken wij gebruik van cookies, raadpleeg hiervoor ons Cookiebeleid.


Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Store Support BVBA verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Store Support BVBA over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Store Support BVBA. U kunt verzoeken dat Store Support BVBA uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Store Support BVBA te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Store Support BVBA of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Store Support BVBA te verkrijgen. Store Support BVBA zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Store Support BVBA u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Store Support

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@storesupport.be. Store Support BVBA zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Store Support BVBA een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Store Support BVBA uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 
Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De versiedatum staat onderaan vermeld.


Vragen?

Mocht u vragen over de verwerking van persoonsgegevens hebben dan kunt u ons bereiken op +32 3 303 7092 , indien u een klacht wilt indienen omtrent ons privacybeleid dat kunt u zich wenden tot: de heer Ewald Lausberg (Directeur)

 

 

Laatste versie: 11-06-2018