De Mystery Shopper Journey

Contact Store Support
binnen 1 werkdag
Mystery shopper worden?
Aanmelden
Online test
Test gehaald
Voltooien inschrijfformulier
Uitvoeren opdracht!
Contact Store Support
Accepteren opdrachten
Aanbod opdrachten
Inschrijving
voltooien
Rapporteren opdracht
Check en feedback Store Support
Opdracht akkoord
Vergoeding opdracht

De Mystery Shopper Journey

Mystery shopper worden?

Lijkt het je leuk om mystery shopper te worden voor Store Support?

Aanmelden

Meld je aan via onze website.

Online test

Doe de online test. Dit zal ongeveer 15 minuten duren.

Test gehaald

Gefeliciteerd, je hebt de test gehaald! Je kunt doorgaan met je inschrijving.

Voltooien inschrijfformulier

In het matchingsformulier vragen we naar je NAW-gegevens en stellen we enkele andere vragen om je goed te kunnen matchen aan onze opdracht. Na voltooiing ontvang je inloggegevens voor ons online rapportagesysteem.

Contact Store Support
binnen 1 werkdag

Binnen 1 werkdag ontvang je onze nieuwsbrief ‘de Supporter’ met daarin alle informatie over mystery shopping.

Inschrijving
voltooien

We voltooien je inschrijving, welkom bij ons team!

Aanbod opdrachten

Je kunt het aanbod van opdrachten raadplegen in ons softwaresysteem.

Accepteren opdrachten

Je kunt zelf bepalen welke opdrachten je accepteert. Wanneer je een opdracht accepteert geef je aan op welke datum je deze zult uitvoeren.

Contact Store Support

Voordat je de opdracht gaat uitvoeren zal er nog contact zijn met een van onze medewerkers om de opdracht door te nemen.

Uitvoeren opdracht!

Je voert de opdracht uit op de dag die je hebt aangegeven in het online softwaresysteem.

Rapporteren opdracht

Na afloop rapporteer je de opdracht via onze app of online.

Check en feedback Store Support

Store Support checkt je rapportage en zal je hierop feedback geven.

Opdracht akkoord

De opdracht is akkoord en kan naar onze opdrachtgever verzonden worden.

Vergoeding opdracht

Je ontvangt een vergoeding voor de opdracht. De vergoedingen voor het uitvoeren van een opdracht liggen gemiddeld tussen de €10,00 en €35,00, afhankelijk van het type opdracht.